Delft Instituut Leerlingbegeleiding
Over Mij
Over D.I.L.
Tarieven
Begeleiding
Zomerschool

Adres
Arthur v. Schendelplein 113
2624CT Delft


Mobile:
06 25 09 11 52

Instituut

25jaar

Zomerschool 20-07-2020 t/m 21-08-2020

Delft Instituut Leerlingbegeleiding biedt leerlingen van de basisschool en middelbare school de mogelijkheid om tijdens de zomervakantie een uitdagend lesprogramma te volgen.
Het Instituut streeft middels de extra onderwijstijd de volgende doelen na:


• talentontwikkeling: de leerling krijgt de kans talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen, met als doel de leermotivatie te versterken en het plezier in leren ie vergroten

• verhogen van de leerprestaties op het gebied van rekenen en taal: er wordt aangesloten bij het onderwijsprogramma van de Delftse scholen en de individuele ontwikkeling van het kind

• verbeteren van de overgang naar het middelbaar onderwijs door kennismaking met de nieuwe lesmethodes van de toekomstige middelbare school (bedoeld voor leerlingen van groep 7 en 8)

• goed voorbereid zijn op de aangescherpte exameneisen, waardoor de leerling met meer zelfvertrouwen het nieuwe schooljaar ingaat.

Een goed begin is het halve werk!

Door de verscherpte eisen van de overheid neemt de stress voor het examen, de CITO-toets en het overgangsrapport de laatste jaren hand over hand toe, dit jaar naar verhouding meer dan voorgaande jaren i.v.m. de coronacrisis.

Hierdoor is de behoefte aan extra begeleiding om hierop beter voorbereid te zijn opmerkelijk groot. De leerling wordt de mogelijkheid geboden in extra studietijd zich goed voor te bereiden op de verscherpte normering. Het inhalen van een eventuele achterstand in een bepaald vak of extra uitleg op specifieke onderdelen is daarbij van groot belang. Naast persoonlijke ondersteuning geschiedt dit met behulp van de nieuwste ontwikkelingen op studiegebied. Dit geeft veel zelfvertrouwen en een rustiger studiepatroon.

In huiselijke sfeer

Het instituut heeft een grote studieruimte aan huis een ideale omgeving om je goed te kunnen concentreren. Naast de traditionele persoonlijke begeleiding wordt er gebruik gemaakt van Chromebooks. Bijna alle lesmethodes zijn aanwezig, ook digitaal. Alle vakken kunnen begeleid en getoetst worden.

Tijden Zomerschool

Dagelijks vanaf maandag 20 juli t/m vrijdag 21 augustus, van 09.30 tot 12.00 uur.

Kosten

Per ochtend €30,00 p.p incl alle materialen.

© DIL 2019