Delft Instituut Leerlingbegeleiding
Over Mij
Over D.I.L.
Tarieven
Begeleiding
Zomerschool

proefproefhulphulppotlodenfacebook

Huiswerkbegeleiding en privélessen op maat

Inschrijfformulier aanmelden (2020-2021)

Huiswerbegeleiding
Voor leerlingen die het bij alle, of een aantal vakken, wat minder doen dan gewenst, is de huiswerkbegeleiding een oplossing om verbetering van de studieresultaten te bereiken.

Dagelijks, van maandag tot en met vrijdag, zijn de leerlingen gedurende twee uur per dag bij ons om het huiswerk te maken, te laten controleren en een overzichtelijke planning te maken. Het huiswerk wordt gecontroleerd of het wel naar behoren gedaan is. Wanneer de leerling moeilijkheden heeft ondervonden bij het maken van het huiswerk, dan kunnen daarover vragen worden gesteld. Vervolgens zal er uitleg geven worden over de niet begrepen zaken. Alle vakken kunnen begeleid, getoetst en verbeterd worden. Ook huiswerk dat door piekbelasting thuis of op school gemaakt en/of geleerd is, wordt kort erna gecontroleerd en besproken.

Het "doen leren leren" speelt bij de huiswerkbegeleiding een belangrijke rol. Wij verplichten de leerlingen om, zoveel als mogelijk, op de dag dat het huiswerk is opgegeven voor bepaalde vakken, dat werk te maken en te leren en daarna te toetsen. Al is het opgegeven werk niet voor de volgende dag: toch maken en leren. De dag, vóór het werk klaar moet zijn, kan dan nog even benut worden om het geleerde nog eens na te zien. Een opmerking als: "ik krijg mijn werk niet af" is er dan niet meer bij, want wanneer het werk vandaag niet klaar is, dan kun je er morgen nog mee doorgaan. Repetities kunnen op deze wijze over meerdere dagen worden "uitgesmeerd" en behoeven niet op de avond vóór de dag waarop de repetitie wordt gegeven, te worden geleerd. Een rustiger studiepatroon is hiervan het gevolg met meestal betere resultaten.

Samen met de leerling wordt dagelijks een planning bijgehouden waarin een ieder (ook ouders via de mail) kan zien of alles "op schema" ligt en wat er eventueel nog voor huiswerk gedaan moet worden. Mocht dit laatste het geval zijn dan bent u, als ouder, hiervan op de hoogte. Uiteraard worden er met grote regelmaat controles uitgevoerd om te kijken of de leerling wel al zijn huiswerk netjes bijhoudt.

Nog enkele praktische zaken:
De huiswerkgroep bestaat uit maximaal 15 leerlingen verdeeld over 2 blokken van +/- 2 uur. Er is gedurende de huiswerkbegeleiding voor iedere leerling een laptop beschikbaar met het programma Windows 7 of Windows 10. Op de laptop wordt over het algemeen geleerd en getoetst aan de hand van licenties. Deze kunnen ook thuis gebruikt worden voor een optimaal resultaat. Het grootste rendement wordt verkregen door het laten doen, herhalen en controleren van de lesstof.

Wanneer uw dochter of zoon om de een of andere reden niet kan komen, ontvangen wij graag van u een berichtje hierover. Krijgen wij van u geen bericht, dan informeren wij u over de afwezig. Voor de huiswerkbegeleiding achten wij continuïteit van groot belang.

PRIVÉLESSEN
Wanneer uw zoon of dochter in één vak "tekenen van zwakte" vertoont, dan wordt er bijles gegeven op zaterdag. Privélessen zijn vaak een oplossing om de resultaten weer op het gewenste niveau te krijgen. Een privéles duurt 60 minuten, vindt eenmaal per week op een vast tijdstip plaats. De leerling moet er wel rekening mee houden dat er huiswerkopdrachten aan een privéles verbonden zijn.


Huiswerkbegeleiding voor brugklas-, onderbouw- en bovenbouwleerlingen.

De begeleiding is speciaal voor leerlingen die de studievaardigheden al beheersen, maar nog wel behoefte hebben om vragen te stellen, maak- of leerwerk te laten controleren of overhoren en het prettig vinden om ondersteuning te krijgen bij het plannen. Heeft u kind nog hulp nodig bij het plannen, het leren leren en /of beheerst hij of zij de studievaardigheden nog niet? Dan adviseer ik om samen een Plan- en leerbegeleiding te maken.

Hoe Beter plannen met de Plan- en leerbegeleiding
De Plan- en leerbegeleiding is speciaal voor leerlingen van de middelbare school. Door het volgen van de Plan- en leerbegeleiding krijgt uw kind de handvatten om (weer) zelf te kunnen plannen en leren.

Hoe werkt de huiswerkbegeleiding? Ik bied voor de leerlingen in de begeleiding een rustige werkplek waar zij hun maak-en leerwerk kunnen maken. Aan het begin van de dag nemen we samen de planning door en sturen deze indien nodig bij. Wil de leerling een gedeelte van het leerwerk laten overhoren, loopt hij of zij vast bij het maken van een opdracht of is er behoefte aan een extra controle op het maakwerk? Gedurende de dag overhoren, controleren en beantwoorden wij vragen op verzoek van de leerling. Heeft de leerling zijn huiswerk af en is hij of zij minimaal 2 uur bij ons geweest? Dan kan er genoten worden van een huiswerkvrije middag of avond!

Het organiseren van lessen gebeurt in kleine klassen, omdat dit leidt tot de beste studieresultaten. Daarom bestaan onze klassen gemiddeld uit 6 leerlingen. Minder prikkels, meer concentratie. Dat zorgt voor een ontspannen, plezierige en veilige sfeer. En nog veel belangrijker: het geeft de mij meer tijd om uw zoon of dochter echt te leren kennen, hem of haar persoonlijk te begeleiden en het onderwijs hierop aan te passen.

Door de aandacht die ik mijn leerlingen kan geven weet ik ze optimaal te inspireren en motiveren. Ik ben ingericht om onderwijs volledig op maat te bieden, excellent georganiseerd rondom iedere individuele leerling. Zo creëer ik de optimale omstandigheden om een diploma te behalen op het niveau dat de leerling echt kan of om door te stromen naar een niveau dat de leerling echt wil.

Kort samengevat:

• Plannen met de Plan- en leerbegeleiding

• Structuur aanbrengen door samen door het te huiswerk en de toetsen heen te lopen

• Opstellen van een planning voor het huiswerk en de toetsen (al dan niet met behulp van een digitaal leerling volgsysteem)

• Bespreken hoe toetsen en overhoringen goed voorbereid kunnen worden

• Samen door de moeilijke stof heen lopen

• Beantwoorden van vragen en overhoren van de lesstof t/m 6 vwo

© DIL 2019